Aqua Alkalisk 5L

PLS  |  Artikelnummer: 17202

För rengöring i och runt bassänger, pooler och duschutrymmen. Kan appliceras både manuellt, skummas och köras i kombimaskin. Vid behov av kalkborttagning/kalkhämmare använd Aqua sur periodiskt.

Specialprodukt för rengöring i och runt bassänger utan att störa klorbalansen och reningsfiltrens funktion. Löser effektivt hud-, tvål- och fettavlagringar.

Teknisk data

IngredienserNatriummetasilikat, kaliumhydroxid och anjonisk tensid.
Total hållbarhet1 095 dagar
Skyddsangivelser Ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Ph11,5 i koncentrat, ca 9 i brukslösning.
DoseringSe anvisningar.

Filer

Högupplösta bilder