Avfettning Gs-13 25L

PLS  |  Artikelnummer: 12225

Ett koncentrerat, miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel för rengöring av maskiner, båtkapell, pooler, karsosser mm. Avfettar effektivt metallytor och rengör ytor nedsvärtade av sot.

Löser effektivt all typ av olja och sot utan att skada underlaget. GS-13 är miljömässigt fördelaktig tack vare sin effektivitet vid låga doseringar.

Teknisk data

IngredienserTensider, lösningsförmedlare, komplexbildare, färg och vatten.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd ögonskydd om det finns risk för stänk. Använd skyddshandskar vid långvarig hantering.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
PhpH 11,3 i koncentrat, ca 10 i brukslösning.
Dosering1% - 20% lösning

Filer

Högupplösta bilder