Desinfektion Lifeclean 500Ml

PLS  |  Artikelnummer: 68303

Avlägsna synlig smuts och tidigare applicerade kemikalier från tänkt appliceringsyta. Applicera generöst med Desinfektion LifeClean på en ren trasa och torka ytan. Verkningstid inom 2 minuter. Efter desinfektion, torka av ytan om det råder osäkerhet om materialkompatibilitet med desinfektionslösningen. Regelbunden avsköljning av ytor med vatten rekommenderas.

Stäng öppnad flaska och märk med öppningsdag. Öppnad flaska hållbar 4 veckor från öppningsdag.

För rengöring och desinfektion av ytor. Effektiv mot endosporer t.ex. Clostridium difficile, virus och multiresistenta bakterier.

Teknisk data

IngredienserKlordioxid och tensider.
Skyddsangivelser Ingen skyddsutrustning krävs.
Faroangivelser Användning av LifeClean Desinfektion anses inte som hälso- eller miljöfarligt enligt gällande riktlinjer.
Phca 2 i koncentrat.
DoseringAnvänds i koncentrat.

Filer

Högupplösta bilder