Fälgtvätt 5L

PLS  |  Artikelnummer: 14215

Ett högkoncentrerat alkaliskt avfettningsmedel speciellt framtaget för fälgrengöring.

Tar bort sot, oxider samt ingrodd smuts från bromsbelägg. Skadar inte aluminium.

Teknisk data

IngredienserTensider, komplexbildare, natriumhydroxid, lösningsförmedlare och vatten.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och vid risk för stänk i ögonen använd även skyddsglasögon.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Phca 12 i koncentrat och ca 10 i brukslösning.
DoseringSpraya på en 50%-ig lösning.

Filer

Högupplösta bilder