Isfritt Halkskyddsmedel 10Kg 10112945

Artikelnummer: 19141

Isfritt är ett idealiskt halkskyddsmedel att användas på trappor, trottoarer, garageuppfarter, entréer, lastkajer och många andra ställen. 

  • Verkar mycket snabbt- förhindrar olyckor
  • Effektivare och mer snabbverkande än andra vägsalt eller tösalt
  • Granulerat- lätt att sprida
  • Snabb smältprocess
  • Låg fryspunkt
  • Skonsamt mot golv och gräs