Kylarglykol 5L

PLS  |  Artikelnummer: 1405

För bensin och dieselmotorer, samt för motorer med aluminiumtoppar. Skyddar mot isbildning i kylsystemet samt korrosion.

Glykol skyddar mot isbildning och förhindrar korrosion.

Teknisk data

IngredienserEtylenglykol
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar vid långvarig hantering.
Faroangivelser Skadligt vid förtäring. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid förtäring.
Ph10 i koncentrat och ca 10,1 i brukslösning.
DoseringSe doseringsanvisningar.

Filer

Högupplösta bilder