Moppgard Moppkonserveringsmedel 10L

PLS  |  Artikelnummer: 1971

Ett flytande konserveringsmedel som förhindrar tillväxt i moppar, svabbgarn och dukar. Används framförallt via automatdoseringsutrustning.

Konserveringsmedel som förhindrar tillväxt av bakterier. Skadar inte känsliga mikromoppar.

Teknisk data

IngredienserKvartära ammoniumföreningar, isopropanol och vatten.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar.
Faroangivelser Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph10,5 i koncentrat.
Dosering20 ml till 10 liter vatten.

Filer

Högupplösta bilder