Oilfix 200L Kallavf. Aromatfri

Artikelnummer: 134200

Motortvätt och avfettning samt borttagning av tjära och asfalt på alla typer av fordon. Produkten bör på grund av dess negativa miljöprofil endast användas för punktrengöring.

Löser effektivt olja, sot och smuts utan att skada underlaget.

Teknisk data

Ingrediensertensider, n-paraffiner och propylenglykoleter.
Total hållbarhet1 095 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid handskar, vid risk för stänk ska skyddsglasögon användas.
Faroangivelser Hälsoskadlig, kan ge skador på lungor vid förtäring.
Phca 7 i koncentrat.
DoseringAnvänds i koncentrat.

Filer

Högupplösta bilder