Spraywash Chlortab Extra 18St/Burk (2025E)

PLS  |  Artikelnummer: 66034

Klordesinfektion och rengöring för alla ytor som tål vatten, från golv till tak och inventarier. Kan användas i sanitetsutrymmen, storkök, kött-/fiskindustri, lantbruk, skolor och sjukhus. Efterskölj grundligt med rent vatten efter användning. Vid desinficering måste ytan först rengöras.

Verkningstid 5-10 minuter. Använd kallt vatten (10°-20°C). Vid högre temperatur ökas doseringen. Får endast användast med SprayWash systemet.

Teknisk data

IngredienserNatriumdiklorisocyanurat, dihydrat; 76g/100g.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Obs! Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Phca 6 i brukslösning.
DoseringSe anvisningar.

Filer

Högupplösta bilder