Spraywash Cleaningtab 1 Utan Parfym 18St/Burk (2024)

PLS  |  Artikelnummer: 66026

För kontinuerlig avkalkning på alla ytor som tål vatten, från golv till tak och inventarier. Kan användas i sanitetsutrymmen, storkök, livsmedelsindustrin, lantbruk, skolor och sjukhus.

Använd kallt vatten (10°-20°C).

Effekiv mot kalkbeläggningar och för att förhindra ansamling av kalk.

Tabletterna är lätt nedbrytbara.

Teknisk data

Ingredienser5-15% anjontensider, amfotära tensider.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar och ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
DoseringSe anvisningar
PhCa 1,5 i brukslösning.

Filer

Högupplösta bilder