Spraywash Cleaningtab 12 Utan Parfym 18St/Burk (2029)

PLS  |  Artikelnummer: 66032

För kraftig rengöring av svårt nedsmutsade ytor som tål vatten, från golv till tak och inventarier. För sanitetsutrymmen, storkök, kött-/fiskindustri, lantbruk, skolor och sjukhus. Använd inte dagligen på känsliga material, t.ex. aluminium och linoleum. Använd kallt vatten (10°-20°C). Vid högre temperatur ökas doseringen.

Effektivt mot kroppsfett, animaliskt fett, vegetabiliska oljor, fettpartiklar och smuts.

Teknisk data

Ingredienser5-15% anjontensider, amfotära tensider.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar och ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna
DoseringSe anvisningar.
PhCa 12 i brukslösning.

Filer

Högupplösta bilder