Spraywash Destab 18St/Burk (2026)

PLS  |  Artikelnummer: 66035

Oxiderande desinfektion och rengöring på alla ytor som tål vatten samt för inventarier. Avsedd för sanitetsutrymmen, storkök, köttfiskindustri, lantbruk, skolor och sjukhus. Verkningstid 5-10 minuter. Efterskölj grundligt med rent vatten efter användning. Använd kallt vatten (10°-20°C).

Obs! Tabletten måste utnyttjas fullt ut, den kan inte sparas efter att den aktiverats med vatten.

Desinficerande verkan, dokumenterat effektiv mot bakterier, virus och svamp. Godkända EN-tester: 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14349, 14476 and 16438. Tabletterna är lätt nedbrytbara.

Teknisk data

IngredienserKaliummonopersulfat 64g/100g.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.
Faroangivelser Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
PhCa 4 i brukslösning.
DoseringSe anvisningar.

Filer

Högupplösta bilder