Anmälan

Vi förser dig med rätt rutiner, kompetens och produkter

Det finns många fördelar med att vara kund hos oss på Zerva. Du får tillgång till information om de produkter du köper och vi utbildar dig i hur du rent praktiskt ska använda dem för bästa resultat.

Vi skräddarsyr utbildningar och informationstillfällen för dig och din personal. Ni får praktisk och teoretisk information om hur ni får bäst resultat i er inomhusmiljö. Detta gör vi helt gratis.

Använder du rätt produkter för ändamålet? Doserar du rätt? Hur lång verkningstid ska produkten ha? Hur ska du mekaniskt bearbeta en yta? Får du det resultat du önskar? Alla dessa frågor och många fler hjälper vi er att besvara i våra utbildningar. Vi genomför också rena praktiska utbildningsdelar med exempelvis skurmaskiner, för att visa metod och resultat.

Genomlysning av dina behov

Rätt kem till rätt område är viktigt för ergonomi, plånbok och miljö. Vi gör en genomlysning och dokumenterar dina behov och eventuella förbättringsområden i din aktuella miljö. Tillsammans skapar vi sedan målsättningar och rutiner.

Med hjälp av vår dokumentation får du full kontroll på ditt städbehov och städrutiner. Vid utbildning inom egenkontroll utfärdar vi även intyg på utförd utbildning som du använder vid kontakt med kommunens kontrollenhet Miljö och Hälsa.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig skräddarsy ditt eget koncept. Kontakta din lokala säljrepresentant eller vår kundansvariga Jan Karlgren. Du når honom direkt via jan.karlgren@zerva.se eller ring 0730-22 22 06.