Aqua Sur 5L

PLS  |  Artikelnummer: 17203

För tensidfri avkalkning/kalkhämning i och runt bassänger, pooler och duschutrymmen. Kan appliceras både manuellt, skummas på ytorna och köras i kombimaskin.

Specialprodukt för rengöring i och runt bassänger utan att störa klorbalansen och reningsfiltrens funktion. Löser kalk effektivt.

Teknisk data

IngredienserNatriummetasilikat, kaliumhydroxid och anjonisk tensid.
Total hållbarhet1 095 dagar
Skyddsangivelser Ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Ph2,5 i koncentrat, ca 4 i brukslösning.
DoseringSe anvisningar.

Filer

Högupplösta bilder