Box Nocco (10Box)

Artikelnummer: 500105

Minimal Infektion Risk är nu möjlig på mindre än 3 minuter, en ny generation luftburen desinfektion är här. Oxypharm systemet är ett välbeprövat och dokumenterat system som används inom livsmedelsindustrin, sjuk- och dentalvården och inom flertalet andra branscher. Systemet sparar tid, erbjuder en säker hantering, säkerställer att desinficering sker på alla ytor och är miljövänligt.

Produktbild saknas