Furmispore Uha 01000 1000M³ 4Burkar/Kartong

Artikelnummer: 19150

FUMISPOREHA är en icke-toxisk, torr desinfektionsmetod baserad på ultradiffusion som bärare av det aktiva ämnet (hydroxyättiksyra). Ultradiffusion innebär många fördelar jämfört med traditionella vätskebaserade produkter eftersom det ger en effektiv och homogen spridning av det aktiva ämnet i hela lokalen, vilket rekommenderas speciellt vid behandling mot miljöorganismer som till exempel Listeria och mögelsvamp. 

 

Behandling med ultradiffusion innebär även minskad vattenhantering vilket leder till torrare och friskare livsmedelslokaler. Kombinera gärna med ett kombimedel för rengörings och desinfektion för att ytterligare minimera vatten- och avloppsvolymer.

Fumispore HA är baserad på hydroxyättiksyra som har ett brett avdödningsspektrum av normalt förekommande mikroorganismer inom livsmedelsindustri. Produkten är klassificerad som baktericid och fungicid och har ett brett avdödningsspektrum av livsmedelsburna mikroorganismer. Det aktiva ämnet bryts ned under behandlingen till i huvudsak koldioxid och vatten.

Fumispore HA rekommenderas för användning i produktionsrum, kylrum och lagerlokaler.