Livsrent Extra 220Kg

PLS  |  Artikelnummer: 12455

För rengöring av golv, väggar samt ytor som kakel, rostfritt, klinkerplattor, fritöser, grillar, m.m. inom livsmedelsindustrin.

Har högt rengörande egenskaper, även vid låg temperatur och kan med fördel användas i rengöringsbad. Desinficerande verkan.

Teknisk data

IngredienserNatriumhydroxid, kaliumhydroxid, tensider och natriumhypoklorit.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Phca 14
DoseringFrån 0,5-10%:ig lösning

Filer

Högupplösta bilder