Oilfix 1L Kallavf. Aromatfri

PLS  |  Artikelnummer: 1341

Motortvätt och avfettning samt borttagning av tjära och asfalt på alla typer av fordon.Produkten bör på grund av dess negativa miljöprofil endast användas för punktrengöring

Löser effektivt olja, sot och smuts utan att skada underlaget.

Teknisk data

Ingrediensertensider, n-paraffiner och propylenglykoleter.
Total hållbarhet1 095 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar. Vid risk för stänk ska skyddsglasögon användas.
Faroangivelser Hälsoskadlig, kan ge lungskador vid förtäring.
Phca 7 i koncentrat.
DoseringAnvänds i koncentrat

Filer

Högupplösta bilder