Spraywash Cleaningtab 9 Med Parfym 18St/Burk (2023P)

PLS  |  Artikelnummer: 66029

För daglig och periodisk rengöring av alla ytor som tål vatten, från golv till tak och inventarier. För sanitetsutrymmen, storkök, kött-/fiskindustri, lantbruk, skolor och sjukhus. Använd inte dagligen känsliga material, t.ex. aluminium och linoleum. Använd kallt vatten (10°-20°C). Vid högre temperatur ökas doseringen..

Effektivt mot kroppsfett, animaliskt fett, vegetabiliska oljor, fettpartiklar och smuts.

Teknisk data

Ingredienser5-15% anjontensider, amfotära tensider. <5% parfym.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar och ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
DoseringSe anvisningar.
PhCa 9 i brukslösning.

Filer

Högupplösta bilder